Skip links

ДОДАТКОВА УГОДА ДО ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ (РОЗСТРОЧКА)

Цей договір між ТОВ «УКРТРІМЕКС», в подальшому «Постачальник», в особі директора Бабкова Дмитра Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та користувачем послуг, в подальшому – «Замовник», з іншої сторони – це є договором про продаж товару і визначає основні умови надання послуг. Замовник, діючи з метою придбання товару, приймає умови цього договору (далі – «Договір») на наступних умовах.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 2.4. цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

1. На виконання пунктів 2.3, 3.3 Договору, щодо оплати окремої партії Товару, Постачальник зобов’язується поставити та передати у власність Покупця, а Покупець оплатити та прийняти Товар у відповідності до найменування, комплектація, ціна за одиницю Товару визначаються у Додатку №1 до Договору публічної оферти  купівлі продажу, що є його невід’ємною частиною.

2. Загальна вартість Товару та послуг за цією Додатковою угодою вказується умовами  на сайті у момент оплати за посиланням https://smartkasa.ua/rozstrochka/ ..

3. Строк поставки Товару: не більше 10 (десяти) банківських днів після здійснення Покупцем передоплати, відповідно до п.4.1 даної Додаткової угоди.

4. Умови оплати – Покупець здійснює оплату за Товар частинами вказаною на сайті за посиланням  https://smartkasa.ua/rozstrochka/ у наступному порядку:

4.1. Перший платіж Товару за цією Додатковою угодою становить – умовами на сайті у момент оплати за посиланням https://smartkasa.ua/rozstrochka/  в момент оплаи або отриманням відповідного рахунку Постачальника;

4.2. Кожний наступний платіж  – у розмірі вказаною на сайті за посиланням  https://smartkasa.ua/rozstrochka/, за цією Додатковою угодою відбувається  наступного місяця кожного попереднього платежу .

4.3 За необґрунтовану відмову, ухилення від оплати товарів Покупець виплачує Постачальникові за вимогою останнього штраф у розмірі 25 % суми заборгованості за Товар.

5. Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору.

6. Додаткова угода набирає чинності з моменту оплати та діє протягом строку дії Договору.

7. В іншому, що не зазначено у цій Додатковій угоді, Сторони керуються умовами Договору.

Сервісна підтримка